Specialløsninger

Filtreringsanlæg til ROV

I Hytek har vi udviklet et offshore oliefiltreringsanlæg specielt beregnet til undervandsrobotter, ROV (Remotely Operated Vehicle). En ROV har et hydraulisk system til manøvrering og til betjening af […]

Titaniumskran

Den svenske flåde havde behov for nye kraner til deres minestrygere. Nogle typer af søminer aktiveres ved det magnetiske felt fra et skibs stålkrog og eksploderer. Der er derfor vigtigt, at en kran om […]

Pilehøster

Piletræer er en hurtigt voksende træsort, der kan vokse helt op til 8-10 meter på blot tre år. Den samme plante kan høstes tre gange med tre års mellemrum, og piletræer bruges i stigende omfang til fr […]